Välkommen till egestal.se


Vår-och sommarvärme har blixtrat till. Växthuset härhemma ger en extremskörd av vindruvor  så småningom! Något gott att längta efter.

Våren 2018  samverkade Partilleorkestern och PLR-kören. I Stenkyrka kyrka på Tjörn framförde vi 22 april tillsammans ett körarrangemang av Beethovens andra symfoni sats 2, till en början arrangerat för kör och piano av E.S.Kelly, amerikansk Beethoven-nörd, och sedan överförd pianostämma till stråkorkester med lite blås av mig.  Sedan gav orkestern repris av några av styckena från konserten i Partille dagen innan, däribland en Sinfonia av Johan Agrell.

Anns arbetsinsats med ensamkommande barn har då verkligen inte minskat. En god 'god man' för flera unga!

Jag skrev 2017 att familjen fick en fyrtioåring i september och en sjuttiofemåring firades i maj på Thorskogs slott . Maria 40 har fortsatt som byggnadsarbetare, målare, förutom chefsskapet på ungdomshem. Vad kan bli av detta? PLR-kören tackade för första halvåret 2018 i Guldhedskyrkan genom att sjunga Enrico Bossis Cantate Domino, som kören också sjöng i Stenkyrka och några goda hymner. 

Hösten 2018 kom oktobermötet med Tidernas Sång, ett helt program med körsånger. På decembermötet blev det Birger Anrep-Nordins Gammal svensk julkantat med kör och ensemble ur Partille kammarorkester.

Under året har Hilding hjälpt till i Sankt Pauli närradio. Heliga Trefaldighets helgen, den sista i maj var det Schützhelg i Uppsala. Schützdagar blev det i Schweiz i början av november. Dessförinnan hade vi i huset i juni månads början en huskonsert med Sjöströmskvartetten, ett initiativ den har tagit tillsammans med Göteborgs Kammarmusikförening.  I  juni tog äldsta barnbarnet studenten vilket känns mycket speciellt. Under sommaren  väntade  ett femtioårskalas med äldsta barnet, sonen Hans.

I december 2018 blev det Schütz igen, nu i Laholm, närmare bestämt i Skummeslöv. Där blev det Schuetz Weihnachtshistorie och verk av Albert Runbäck.

Januari 2019 bar det av till USA och Florida i två veckor. Mera kommer.