Ja, det utlovas att det kommer mera. Just nu görs hemsidan om till ett annat program, och lärotiden kan bli lång. Överflyttningen skedde redan 2020. Och om detta svåra året kan mer berättas här:

2020 är året då Hilding fyller 75, och det firades 7 mars med en synnerligen god middag hemmavid med barn med respektive, barnbarn, utöver de två som var 70+. Tanken var sedan att en lite större samling skulle ske 15 mars efter en konsert som var tänkt att vara ledd av Hilding med just Blåsarsinfoniettan och GLS-kören. Nu blev allt inställt på grund av covid19, men det finns därvidlag hopp om livet kanske till våren 2021, men så blev det inte heller, utan hösten 2021. När detta förs över till ny hemsida, har det hela ägt rum 17 oktober 2021.

Inspelning av händelsen 17 okt finns här. Först kommer Holst:Second suite med Blåsarsinfoniettan som Hilding dirigerar och sedan fortsätter vespern. De fem sista minutrarna Ave Maris Stella, av Flor Peeters, arrangerad för blåsorkester av Hilding.

 

 

Hilding har kvar sitt engagemang i lärarkören i Göteborgs LärarSeniorer GLS,  som snart får ny hemsida.  Det teologiska intresset finns både med i de andakter som Sankt Pauli församling sänder via närradioföreningen. Det går att komma fram via www.sanktpauli.se  och logga in sig på media. Där finns också inspelningen av gudstjänsten i oktober 2021 med Blåsarsinfoniettan och GLS-kören, den uppskjutna.

Teologiskt material om Charles Gore, en betydande anglikansk teolog, finns under http://egestal.nu/2019hsh/teologi/  Hilding gör gärna reklam för den gamla orkestern under www.partillekammarorkester.se. I början av december liksom i januari 2022 har vi ZOOM-repetitioner och prövar att var för sig spela fysiskt utan att höra något annat än dirigentens spotify-inspelning. 

En gammal fil har jag låtit stå kvar där jag berättar om min musikaliska utveckling. Just nu blir det mest kontrabas och kör.

http://egestal.nu/2019hsh/ht2020/20190723%20Sommarprogram%20-Min%20Musik-%20Hilding%20Egest%C3%A5l.m…

Ann har gått vidare med franska-studier, också i ZOOM-format hösten 2021. Vi hade tänkt att besöka den blivande TV-producenten Victor, barnbarnet i Gamleby, under hösten men det fick skjutas upp.

Det sägs ibland att 70+generationen kommer att få god kondition efter allt gående runt 5-6 km ett par gånger i veckan. Vintermånader dec&/jan 2022 har vi varit mer försiktiga pga ishalkan. Broddar förstås men ändå.

2021 prövade Hilding på att vara områdeschef i Falkenberg dryga fyra månader, men fick också tillfälle att predika och celebrera mässan. I augusti kunde vi båda ge oss av på sjöresa till Bergen i Norge, en gammal dröm och 75årsgåva. Från Bergen blev det sedan tåg över Hardangervidda och kort visit på Oslooperans tak innan bussfärden till Göteborg.

När jag slutar här är det februari 2022 med snö i trädgården.  Ann förbereder fortsättning på franskastudierna och Hilding har gått i barndom och testar kurs i hebreiska på FFG.se. Högläsningsboken är just nu Herman Lindquist svenska historia 1600-tal